รับ 1 Point สำหรับการใช้จ่ายทุก 1 บาท

สามารถสะสมคะแนนเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เอสเต ลอเดอร์

ณ เคาน์เตอร์เอสเต ลอเดอร์ ในห้างสรรพสินค้าทุกสาขา
ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

 

*คะแนนออนไลน์จะสะสมหลังจากการจัดส่งสำเร็จแล้ว
**สามารถเช็คคะแนนได้ที่เคาน์เตอร์เอสเต ลอเดอร์
ทุกสาขา เท่านั้น

 

REDEMPTION PERIOD

สะสมคะแนน
1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

รับของรางวัล
15 กุมภาพันธ์ 2568 – 30 เมษายน 2568
ณ เคาน์เตอร์เอสเต ลอเดอร์สาขารับของรางวัลที่ท่านระบุไว้

Top