สิทธิพิเศษสำหรับการสั่งซื้อ

Own The Night


Any Order

รับเพิ่มของขวัญ 3 ชิ้น
มูลค่ารวม 1,850 บาท


ประกอบด้วย
- Micro Essence Treatment Lotion
With Bio-Ferment 30ml มูลค่า 900 บาท
- Double Wear Zero-Smudge
Lengthening Mascara 2.8ml มูลค่า 650 บาท
- กระเป๋าเครื่องสำอาง มูลค่า 300 บาท

 

ตั้งแต่วันที่  19 เมษายน  2567 - 30 เมษายน 2567
หรือจนกว่าสินค้าของแถมจะหมด

*ของขวัญมีจำนวนจำกัด
**โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมกับสินค้าขนาดทดลอง
***ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของขวัญ
เนื่องจากของขวัญหมดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และ จำกัดสิทธิ์ 1 ชิ้น ต่อ 1 การสั่งซื้อ


ช้อป NEW! Revitalizing Supreme+ Night Power Bounce Creme ขนาด 75ml

รับเพิ่มของขวัญ 2 ชิ้น มูลค่ารวม 1,650 บาท

ประกอบด้วย
- Advanced Night Repair Serum
15ml มูลค่า 1,550 บาท
- Revitalizing Supreme+ Optimizing Power
Treatment Lotion 7ml มูลค่า 100 บาท
 

ตั้งแต่วันที่  19 เมษายน  2567 - 30 เมษายน 2567
หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

*ของขวัญมีจำนวนจำกัด
**สิทธิพิเศษนี้ไม่ร่วมกับข้อเสนอช้อปครบ
3,900 บาท
และ
4,900 บาท
***ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของขวัญ
เนื่องจากของขวัญหมดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และ จำกัดสิทธิ์ 1 ชิ้น ต่อ 1 การสั่งซื้อ


ช้อป Advanced Night Repair Serum ขนาด 75ml

รับเพิ่มของขวัญ 4 ชิ้น มูลค่ารวม 5,150 บาท

ประกอบด้วย
- Advanced Night Repair Intense Reset
Concentrate 5ml มูลค่า 1,100 บาท
- Advanced Night Repair Synchronized
Multi Recovery Complex 15ml มูลค่า 1,550 บาท
- Revitalizing Supreme+ Night Intensive
Restorative Crème 15ml มูลค่า 1,500 บาท
- Advanced Night Repair Eye Supercharged
Gel-Creme 5ml มูลค่า 1,000 บาท

ตั้งแต่วันที่  19 เมษายน  2567 - 30 เมษายน 2567
หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

*ของขวัญมีจำนวนจำกัด
**สิทธิพิเศษนี้ไม่ร่วมข้อเสนอช้อปครบ 3,900 บาท
และ
4,900 บาท
***ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของขวัญ
เนื่องจากของขวัญหมดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และ จำกัดสิทธิ์ 1 ชุด ต่อ 1 การสั่งซื้อ


ช้อปมอยเจอร์ไรเซอร์ Revitalizing Supreme+ ขนาด 75ml สูตรใดๆ

รับเพิ่ม Advanced Night Repair Serum 7ml 1 ชิ้น
มูลค่า 800 บาท

ตั้งแต่วันที่  19 เมษายน  2567 - 30 เมษายน 2567
หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

*ของขวัญมีจำนวนจำกัด
**สิทธิพิเศษนี้ไม่ร่วมข้อเสนอช้อปครบ 3,900 บาท
และ 4,900 บาท

***ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของขวัญ
เนื่องจากของขวัญหมดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และ จำกัดสิทธิ์ 1 ชิ้น ต่อ 1 การสั่งซื้อ


ช้อปมอยเจอร์ไรเซอร์ Revitalizing Supreme+ ขนาด 50ml สูตรใดๆ

รับเพิ่มของขวัญ 4 ชิ้น มูลค่ารวม 5,500 บาท

ประกอบด้วย
- Advanced Night Repair Synchronized
Multi Recovery Complex 7ml มูลค่า 800 บาท
- Advanced Night Repair Eye Supercharged
Gel-Creme 5ml มูลค่า 1,000 บาท
- Revitalizing Supreme+ Youth
Power Soft Creme 7ml มูลค่า 600 บาท
- Micro Essence Treatment Lotion
Fresh With Sakura Ferment 100ml
มูลค่า 3,100 บาท

ตั้งแต่วันที่  19 เมษายน  2567 - 30 เมษายน 2567
หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

*ของขวัญมีจำนวนจำกัด
**สิทธิพิเศษนี้ไม่ร่วมกับข้อเสนอช้อปครบ 3,900 บาท
และ 4,900 บาท
***ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของขวัญ
เนื่องจากของขวัญหมด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และ จำกัดสิทธิ์ 1 ชิ้น ต่อ 1 การสั่งซื้อ

 


ช้อป Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Creme หรือ
Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix

รับเพิ่มของขวัญ 4 ชิ้น มูลค่ารวม 4,350 บาท

ประกอบด้วย
- Advanced Night Repair Synchronized
Multi Recovery Complex 7ml มูลค่า 800 บาท
- Futurist Aqua Brilliance Watery Glow
Primer 15ml มูลค่า 850 บาท
- Limited Edition Pure Color Envy 3.5g
เฉดสี Persuasive มูลค่า 1,500 บาท
- Estee Lauder Bag มูลค่า 1,200 บาท

 

ตั้งแต่วันที่  19 เมษายน  2567 - 30 เมษายน 2567
หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

*ของขวัญมีจำนวนจำกัด
**โปรโมชั่น ChatandShop ไม่ร่วมรายการ
***ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของขวัญ
เนื่องจากของขวัญหมดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และ จำกัดสิทธิ์ 1 ชุด ต่อ 1 การสั่งซื้อ


ช้อป Lipstick ใดๆ

รับเพิ่มของขวัญ 3 ชิ้น มูลค่ารวม 2,400 บาท

ประกอบด้วย
- Pure Color Envy Color Replenish
Lip Balm 1.6g มูลค่า 750 บาท
- Futurist Aqua Brilliance Watery
Glow Primer 15ml มูลค่า 850 บาท
- Advanced Night Repair
Synchronized Multi Recovery
Complex 7ml มูลค่า 800 บาท

 

ตั้งแต่วันที่  19 เมษายน  2567 - 30 เมษายน 2567
หรือจนกว่าสินค้าของแถมจะหมด
 
*ของขวัญมีจำนวนจำกัด
**ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของขวัญ
เนื่องจากของขวัญหมดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และ จำกัดสิทธิ์ 1 ชุด ต่อ 1 การสั่งซื้อ


ช้อปครบ 3,900 บาท

รับเพิ่มชุดเซต ULTIMATE BEAUTY SLEEP
RESCUE + RESET + REPAIR


เซตบำรุงผิวสำหรับเดินทางประกอบด้วย
- Advanced Night Cleansing Gelée with 15
Amino Acids 30ml มูลค่า 660 บาท
- Advanced Night Repair Rescue Solution
with Bifidus Ferment 5ml มูลค่า 900 บาท
- Advanced Night Repair Synchronized
Multi-Recovery Complex Serum 7ml มูลค่า 800 บาท
- Advanced Night Repair Eye Supercharged
Gel-Creme Synchronized Multi-Recovery
5ml มูลค่า 1,000 บาท


ตั้งแต่วันที่  19 เมษายน  2567 - 30 เมษายน 2567
หรือจนกว่าสินค้าของแถมจะหมด
 
*ของขวัญมีจำนวนจำกัด
**สิทธิพิเศษนี้ไม่ร่วมกับข้อเสนอช้อปครบ 4,900 บาท
***ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของขวัญ
เนื่องจากของขวัญหมดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และ จำกัดสิทธิ์ 1 ชุด ต่อ 1 การสั่งซื้อ


ช้อปครบ 4,900 บาท

รับเพิ่มชุดของขวัญ 4 ชิ้น มูลค่ารวม 4,650 บาท

ประกอบด้วย
- Advanced Night Repair Intense Reset
Concentrate 5ml มูลค่า 1,100 บาท
- Advanced Night Repair Synchronized
Multi Recovery Complex 15ml
มูลค่า 1,550 บาท
- Revitalizing Supreme+ Night Intensive
Restorative Crème 15ml มูลค่า 1,500 บาท
- กระเป๋าเครื่องสำอาง มูลค่า 500 บาท


ตั้งแต่วันที่  19 เมษายน  2567 - 30 เมษายน 2567
หรือจนกว่าสินค้าของแถมจะหมด
 
*ของขวัญมีจำนวนจำกัด
**สิทธิพิเศษนี้ไม่ร่วมกับข้อเสนอช้อปครบ 3,900
และ 6,900 บาท
***ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของขวัญ
เนื่องจากของขวัญหมดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และ จำกัดสิทธิ์ 1 ชุด ต่อ 1 การสั่งซื้อ


ช้อปครบ 6,900 บาท

รับเพิ่มชุดของขวัญ 7 ชิ้น มูลค่ารวม 6,010 บาท

ประกอบด้วย
- Advanced Night Cleansing Gelée
30ml มูลค่า 660 บาท
- Advanced Night Repair Synchronized
Multi Recovery Complex 7ml มูลค่า 800 บาท
- Advanced Night Repair Eye Gel Crème
5ml มูลค่า 1,000 บาท
- Revitalizing Supreme+ Night Intensive
Restorative Crème 15ml มูลค่า 1,500 บาท
- Pure Color Envy Color Replenish
Lip Balm 1.6g มูลค่า 750 บาท
- Advanced Night Repair Concentrated
Recovery Eye Mask มูลค่า 400 บาท
- Micro Essence Treatment Lotion
With Bio-Ferment 30ml มูลค่า 900 บาท


ตั้งแต่วันที่  19 เมษายน  2567 - 30 เมษายน 2567
หรือจนกว่าสินค้าของแถมจะหมด
 
*ของขวัญมีจำนวนจำกัด
**สิทธิพิเศษนี้ไม่ร่วมกับข้อเสนอช้อปครบ 4,900 บาท
***ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของขวัญ
เนื่องจากของขวัญหมดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และ จำกัดสิทธิ์ 1 ชุด ต่อ 1 การสั่งซื้อ

Skin Night Repair
First Experienceพิเศษ! ช้อป Skin Night Repair First Experience

ในราคา 3,650 บาท จากมูลค่ารวม 5,850 บาท

สินค้าในเซต ประกอบด้วย
- Advanced Night Repair
ขนาด 30ml
มูลค่า 3,650 บาท
- Advanced Night Repair Eye Supercharged
Gel-Creme 5ml 1 ชิ้น มูลค่า 1,000 บาท
- Revitalizing Supreme+ Youth Power
Soft Creme 15ml มูลค่า 1,200 บาท

*ของขวัญมีจำนวนจำกัด
**ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของขวัญ
เนื่องจากของขวัญหมดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และ จำกัดสิทธิ์ 1 ชิ้น ต่อ 1 การสั่งซื้อ


พิเศษ! ช้อป Skin Night Repair First Experience

ในราคา 3,650 บาท จากมูลค่ารวม 5,850 บาท

สินค้าในเซต ประกอบด้วย
- Advanced Night Repair ขนาด 30ml
มูลค่า 3,650 บาท
- Advanced Night Repair Eye Supercharged
Gel-Creme 5ml 1 ชิ้น มูลค่า 1,000 บาท
- Revitalizing Supreme+ Bright Power
Soft Crème 15ml มูลค่า 1,200 บาท

*ของขวัญมีจำนวนจำกัด
**ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของขวัญ
เนื่องจากของขวัญหมดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และ จำกัดสิทธิ์ 1 ชุด ต่อ 1 การสั่งซื้อ


For New Estee Beauties!

15% OFF

รับส่วนลด 15% สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก
ตลอดทั้งเดือนเมษายน 2567

เพียงกรอกรหัส "WELCOME"
รับส่วนลด 15% ทุกคำสั่งซื้อ


*สิทธิพิเศษนี้ไม่ร่วมกับสินค้า Value Set,
สินค้าขนาดทดลอง สินค้าที่ลดราคา

 


 


More Special Offersรับเพิ่ม สำหรับทุกๆการสั่งซื้อ
เลือกรับเพิ่มฟรี ผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง 2 ชิ้น

Free Shipping

ฟรีบริการจัดส่ง แบบมาตรฐานทั่วประเทศ
สำหรับทุกการสั่งซื้อโดยไม่มีขั้นต่ำ
 

 

 

Top