นโยบายความเป็นส่วนตัว เอสเต ลอเดอร์ ประเทศไทย

วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567

บริษัทในเครือ Estee Lauder เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน และให้ความสำคัญในความสัมพันธ์ซึ่งเรามีต่อท่าน

บริษัทในเครือ Estee Lauder มีกลุ่มแบรนด์ที่มีชื่อเสียงหลากหลาย ท่านสามารถดูรายชื่อแบรนด์เหล่านี้ได้ที่ ELCompanies.com โดยต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะเรียกแต่ละแบรนด์ว่า “แบรนด์”

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายให้ท่านทราบว่าแบรนด์ของเราในประเทศไทยเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างไร การอ้างอิงถึง “เรา” “พวกเรา” “ของเรา” “ELC” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คือการอ้างอิงถึงองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือหลายองค์กรในประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดดูรายละเอียดส่วนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่างนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น แบรนด์ทุกแบรนด์ของ ELC จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

สารบัญ

• ข้อมูลที่เราประมวลผล

• เราเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

• เราใช้ข้อมูลอย่างไร

• ฐานทางกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลข้อมูล

• เราแบ่งปันข้อมูลอย่างไร

• ท่านควบคุมข้อมูลของท่านอย่างไร

• เราใช้คุกกี้อย่างไร

• เราใช้ข้อมูลในการโฆษณาอย่างไร

• การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

• เราคุ้มครองข้อมูลอย่างไร

• เราเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด

• เราปฏิบัติต่อข้อมูลของเด็กอย่างไร

• การปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

• ติดต่อเราอย่างไร

 

ข้อมูลที่เราประมวลผล

^ top

เราอาจเก็บรวบรวม หรือประมวลผลข้อมูลของท่านตามประเภทดังต่อไปนี้ ข้อมูลโดยเฉพาะเจาะจงที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านนั้นอาจมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างไร • ข้อมูลติดต่อและระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อผู้ใช้ หรือตัวตนที่ระบุ บนโซเชียลมีเดีย
 • ตัวระบุอุปกรณ์ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน เช่น ที่อยู่ MAC ที่อยู่ IP หรือตัวระบุอุปกรณ์ออนไลน์อื่น
 • อมูลประชากร เช่น อายุและเพศ
 • ลักษณะทางกายภาพ เช่น ประเภทเส้นผมและสีผม ลักษณะผิว และสีของดวงตา
 • ข้อมูลชีวภาพ เช่น รูปร่างใบหน้า กรณีที่ท่านใช้แอปพลิเคชันทดลองเสมือนจริงของเรา
 • ข้อมูลทางการค้า เช่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้ทำการซื้อ คืน หรือพิจารณา รวมถึงข้อมูลความชอบต่อผลิตภัณฑ์ของท่าน
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น วิธีการชำระเงิน และข้อมูลบัตรที่ท่านใช้ในการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรที่ใช้ในการชำระเงิน ที่อยู่จัดส่ง และที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน)
 • ข้อมูลการยืนยันตัวตน เช่น การยืนยันรูปถ่ายสำหรับการไปรับสินค้าในร้านที่ร้านค้าปลีกของเรา รหัสสมาชิกประจำ และข้อมูลการรับรองความถูกต้อง (เช่น รหัสผ่าน)
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์หรือบนเครือข่าย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของท่านกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ digital properties และโฆษณา ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเว็บไซต์และประวัติการค้นหาของท่านบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา และข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของท่าน เช่น ประเภทเบราว์เซอร์และหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น ข้อมูลที่สามารถช่วยระบุตำแหน่งทางกายภาพของท่าน (เช่น พิกัด GPS หรือตำแหน่งโดยประมาณของอุปกรณ์ของท่าน)
 • ข้อมูลภาพและเสียง เช่น การบันทึกเสียงของท่านเมื่อท่านโทรหาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา และภาพที่เราบันทึกผ่านวิดีโอเฝ้าระวังในร้านค้าปลีกของเรา
 • ข้อมูลทางวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิชาชีพของเรา
 • ข้อมูลด้านสุขภาพและการแพทย์ เช่น ปัญหาการดูแลผิว การวินิจฉัย รายงานและประวัติทางการแพทย์
 • เนื้อหาของผู้ใช้งาน เช่น การสื่อสารของท่านกับเราและเนื้อหาอื่นใดที่ท่านมอบให้แก่เรา (รวมถึง รูปถ่ายและภาพ วิดีโอ บทวิจารณ์ บทความ การตอบแบบสำรวจ และความคิดเห็น)
 • การอนุมาน ซึ่งได้รับมาจากหรือสร้างขึ้นจากข้อมูลใด ๆ ที่ระบุข้างต้น บท่านนั้นอาจมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างไร

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

^ top

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายแหล่ง ตัวอย่างเช่น

 • โดยตรงจากท่าน เช่น เมื่อท่านทำการซื้อบนเว็บไซต์ของเราหรือในร้านค้าปลีกของเรา ติดต่อเราเพื่อถามหรือร้องเรียน ใช้แอปพลิเคชันบนมือถือใด ๆ ของเราหรือทดลองประสบการณ์เสมือนจริง สร้างบัญชีบนเว็บไซต์ใด ๆ ของเรา ลงทะเบียนในโปรแกรมความภักดีต่อแบรนด์หรือรายการการตลาดใด ๆ ของเรา ตอบแบบสอบถาม เข้าร่วมการแข่งขันหรือโปรโมชั่นอื่นๆ นัดหมายหรือลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
 • จากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของท่าน เช่น เมื่อเพื่อนฝูงหรือสมาชิกในครอบครัวจะทำการส่งของขวัญให้แก่ท่านหรือแนะนำท่านให้แก่เรา
 • เมื่อท่านโต้ตอบบนเว็บไซต์หรืออีเมลของเรา เช่น เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อท่านเปิดหรือคลิกที่อีเมลซึ่งเราส่งถึงท่าน เรา (และบุคคลภายนอกซึ่งทำงานกับเรา) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ตัวระบุอุปกรณ์และข้อมูลออนไลน์และกิจกรรมบนเครือข่ายอื่น ๆ โดยใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ pixel tags และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งคุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์วางไว้บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านเพื่อระบุเบราว์เซอร์ของท่านโดยเฉพาะ หรือเพื่อเก็บข้อมูลหรือการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน ส่วน pixel tags เป็นภาพขนาดเล็กซึ่งฝังอยู่ในเว็บไซต์หรืออีเมลของเรา เราใช้ pixel tags เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน วิธีที่ท่านโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อทราบว่าท่านได้เปิดหรือคลิกอีเมลที่เราส่งถึงท่านหรือไม่ pixel tags ยังช่วยให้เรา (และบุคคลภายนอกซึ่งทำงานกับเรา) วางคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของท่านได้
 • ผ่านเทคโนโลยีในร้านค้าและทางออฟไลน์อื่นๆเช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ที่ใช้ในการนับจำนวนการจราจร และเทคโนโลยี WiFi ทั้งในและรอบ ๆ ร้านค้าปลีกของเรา และเทคโนโลยีบันทึกการโทรเมื่อท่านสนทนากับฝ่ายบริการลูกค้า
 • จากพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการของเรา เช่น บริษัทด้านงานประชากร ผู้ให้บริการวิเคราะห์ บริษัทโฆษณาและเครือข่ายสัญญาณ ผู้ค้าปลีกหรือผู้แทนจำหน่ายภายนอก และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เราเลือกที่จะร่วมงานหรือทำงานด้วย
 • จากแพลตฟอร์มและเครือข่ายโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest และ Google ตัวอย่างเช่น เราอาจได้รับข้อมูลของท่านจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือเครือข่ายหากท่านโต้ตอบกับเราทางโซเชียลมีเดียหรือเลือกที่จะลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเราโดยใช้ข้อมูลประจำตัวบนโซเชียลมีเดียของกท่าน
 • จากแบรนด์อื่น ๆ ของ ELC ที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์ด้วย

เราอาจรวมข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งข้างต้นเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในร้านค้าของเรากับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านช่องทางออนไลน์ หากเราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการจัดให้มีผลิตภัณฑ์และ/หรือให้บริการแก่ท่าน เราอาจไม่สามารถจัดให้มีผลิตภัณฑ์และ/หรือให้บริการของเราได้ หรืออาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อและการชำระ เงินของท่าน หรืออาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของเรา (ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน) หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราใช้ข้อมูลอย่างไร

^ top

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้

 • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เช่น การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อและการประมวลผลการชำระเงิน การสร้าง การให้บริการ และ/หรือการรักษาบัญชีของท่านหรือการเป็นสมาชิกของโปรแกรมลูกค้าสมาชิกของท่าน การระบุข้อกังวลและช่วยเหลือในการแนะนำผลิตภัณฑ์ และการจัดการการซื้อในปัจจุบันหรือในอดีต
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน รวมถึงตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนของท่าน และเพื่อช่วยเหลือท่านในการทำรายการสั่งซื้อ
 • เพื่อจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ การแข่งขัน การชิงโชค การสำรวจหรือการส่งเสริมการขาย
 • สำหรับการตลาดและการโฆษณา เช่น การส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ข้อความ อีเมล การแจ้งเตือนหรือข้อความอื่น ๆ แสดงโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านบนสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์อื่น ๆ
 • เพื่อดำเนินการและทำความเข้าใจการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา เช่น การจดจำข้อมูลของท่านเพื่อให้ท่านไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่ การทำความเข้าใจวิธีการซื้อที่ท่านต้องการกับเรา การกำหนดเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา และการประเมินและปรับปรุงบริการ โฆษณา เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา ตัวอย่างเช่น เราใช้ Google Analytics บนเว็บไซต์ของเรา สำหรับรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับวิธีที่ Google เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเราใช้บริการ โปรดดู : วิธีที่ Google ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแอปที่ใช้บริการของเรา
 • เพื่อดำเนินการและปรับปรุงธุรกิจของเรา รวมถึงเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ ให้การรับรองคุณภาพและประมวลผลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือการร้องเรียนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ดำเนินการวิจัยและพัฒนา และดำเนินการด้านบัญชี การตรวจสอบ และการทำงานภายในอื่น ๆ ของธุรกิจ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและความปลอดภัย เช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และดำเนินคดีกับกิจกรรมที่เป็นอันตราย ฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย การป้องกันการสูญเสีย การระบุและการซ่อมแซมจุดบกพร่องบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและนโยบายของเรา

ในกรณีที่เราจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ซึ่งได้แจ้งแก่ท่านแล้วนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มเติมนั้น และ/หรือจัดให้มีการขอความยินยอมจากท่าน หากกฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้

ฐานทางกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลข้อมูล

^ top

เมื่อกฎหมายกำหนด เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นในกรณีที่

 • จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่านในการเข้าทำสัญญากับเรา (เช่น ดำเนินการตามคำขอของท่านในการสมัครบัญชี หรือสมัครสมาชิกกับเรา) และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา (เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินของท่าน และการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านให้เสร็จสมบูรณ์)
 • เราได้รับความยินยอมจากท่าน (เช่น การสื่อสารทางด้านการตลาด)
 • เรามีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูล (รวมถึง ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาด การเฝ้าระวังผ่านทางวิดีโอ กิจกรรมวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนงานการบริหารจัดการภายใน และการดำเนินธุรกิจของเราให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และนโยบายของเราที่เกี่ยวข้อง) หรือ
 • เราจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

เราแบ่งปันข้อมูลอย่างไร 

^ top

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ

 • แบรนด์ของเรา เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง แบรนด์อื่น ๆ โดยแบรนด์นั้น ๆ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดและโฆษณา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ระบุอยู่ในนโยบายฉบับนี้
 • บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของเรา เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของเราตามความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุอยู่ในนโยบายฉบับนี้
 • ให้บริการ เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการที่ดำเนินการให้บริการในนามของเราตามที่เรากำหนด ซึ่งเราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีความจำเป็นในการให้บริการในนามของเราหรือในการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย ตัวอย่างของผู้ให้บริการเหล่านี้ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประมวลผลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ และให้บริการฟังก์ชันบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โฮสติ้ง การวิเคราะห์ การโฆษณา และการบริการด้านการตลาด
 • คู่สัญญาในการทำธุรกรรมขององค์กร เรายังสงวนสิทธิ์ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีในกรณีที่เราขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา (ซึ่งรวมถึง กรณีของการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การร่วมทุน การปรับโครงสร้างองค์กร การขายกิจการ การเลิกกิจการ หรือการชำระบัญชี)
 • บริษัทโฆษณา เราทำงานร่วมกับบริษัทโฆษณาภายนอก (เช่น เครือข่ายโฆษณา) เพื่อให้บริการโฆษณาในนามของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อเราใช้ข้อมูลในการโฆษณาอย่างไร
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (1) หากเราจำเป็นต้องทำเนื่อง จากกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย (2) ต่อเปิดเผยต่อหน่วยงานซึ่งบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ (3) เมื่อเราเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจำเป็นหรือเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพหรือการสูญเสียด้านการเงิน หรือการสืบสวนกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (4) เมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกกำหนดหรืออนุญาตโดยกฎหมาย หรือ (5) ด้วยความยินยอมของท่าน (เช่น บุคคลภายนอกซึ่งเป็นร้านเสริมสวยและสปา)

ท่านควบคุมข้อมูลของท่านอย่างไร

^ top

ท่านมีสิทธิและทางเลือกในข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่าน

 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น

  1) ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมของท่าน อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ดำเนินการตามความยินยอมของท่านก่อนที่ท่านจะได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าว
  2) ท่านอาจสามารถขอให้เรายืนยันกับท่านว่าเราครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับตัวท่านหรือไม่ และขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ดังกล่าวของท่าน หรือขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราได้ประมวลผล หรือกำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เราทำการเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
  3) ท่านอาจขอให้เราดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขความไม่ถูกต้องในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และอาจขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หรือขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ หรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ
  4) ในบางกรณี ท่านอาจขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านอาจขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  5) ท่านอาจขอเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ทำลาย ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ผ่านคำขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา โดยส่งอีเมลให้เราที่ thailandprivacy@estee.com
 • เราอาจใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านทำการส่งคำขอ ท่านยังอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของท่าน

 • การตั้งค่าการตลาดและการโฆษณา บัญชีออนไลน์ของท่านอาจสามารถทำการแก้ไขการตั้งค่าการตลาดของท่านได้ ท่านยังสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารทางการตลาด (เช่น อีเมล ไปรษณีย์ หรือข้อความ) โดยทำตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารการตลาดที่ระบุในการสื่อสารเหล่านั้น หรือท่านสามารถส่งคำขอโดยส่งอีเมลให้เราที่ thailandprivacy@estee.com ซึ่งเมื่อท่านยกเลิกการสมัครรับข่าวสารการตลาดของเรา เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์) เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายอีกต่อไป
 • การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์ เราอาจขอตำแหน่งของท่านหรือขอส่งการแจ้งเตือนแบบพุชให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน และท่านยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าของท่านได้โดยใช้การตั้งค่าบนอุปกรณ์ของท่าน
 • การตั้งค่าคุกกี้ท่านสามารถเลือกวิธีการใช้คุกกี้บางอย่างในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา และท่านยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ของท่านได้ทุกเวลาโดยการแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน หรือในบางประเทศ ท่านสามารถเลือกลิงก์ "จัดการคุกกี้" ที่ด้านล่างของเว็บไซต์ของแบรนด์ของเรา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อเราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้อย่างไร

^ top

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์วางไว้บนอุปกรณ์ซึ่งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านเพื่อระบุเบราว์เซอร์ของท่านโดยเฉพาะ หรือเพื่อจัดเก็บข้อมูลหรือการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน ซึ่งช่วยให้เราจดจำท่านได้เมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์ของเราและมอบประสบการณ์และโฆษณาที่เป็นส่วนตัวแก่ท่าน เราใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้ที่ใช้งาน และคุกกี้กำหนดเป้าหมาย

ท่านสามารถดูประเภทของคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ ของเรา และแก้ไขการตั้งค่าของท่านโดยเข้าไปที่ลิงก์ “การจัดการคุกกี้” ที่ด้านล่างของเว็บไซต์ของเรา ท่านยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ของท่านได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ของท่านมีผลเฉพาะกับเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เพื่อส่งคำขอยกเลิกไม่ใช้ ดังนั้นหากท่านใช้เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์หลายเครื่อง ท่านต้องเลือกไม่ใช้ในแต่ละเบราว์เซอร์ ในแต่ละอุปกรณ์ การเลือกไม่ใช้ของท่านเปิดใช้งานโดยใช้คุกกี้ ดังนั้นเมื่อท่านเลือกไม่ใช้ หากท่านลบคุกกี้ที่บันทึกไว้ของเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ ท่านจะต้องเลือกไม่ใช้อีกครั้งในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์นั้น
ทั้งนี้ เว็บไซต์ของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณ “ไม่ติดตาม” จากเบราว์เซอร์

เราใช้ข้อมูลในการโฆษณาอย่างไร

^ top

เราอาจใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการโฆษณาแบบตรงเป้าหมาย เราทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกผู้ซึ่งเป็นบริษัทโฆษณา (เช่น เครือข่ายโฆษณา) เพื่อให้บริการโฆษณาในนามของเรา บริษัทโฆษณาเหล่านี้อาจใช้คุกกี้ Pixel tags และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อรวบรวมตัวระบุอุปกรณ์ ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์หรือบนเครือข่าย ข้อมูลทางการค้า หรือการอนุมาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมเมื่อเวลาผ่านไปและโฆษณาที่ท่านคลิกเพื่อแสดงโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายไปยังท่าน ท่านสามารถเลือกไม่รับโฆษณาที่ใช้คุกกี้ซึ่งติดตามการเยี่ยมชมพื้นที่ของเราโดยแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อเราใช้คุกกี้อย่างไร อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแม้ว่าท่านจะเลือกไม่รับโฆษณา ท่านยังอาจเห็นโฆษณาจากเรา แต่โฆษณาจะไม่ถูกกำหนดเป้าหมายตามเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมเมื่อเวลาผ่านไปและโฆษณาที่ท่านคลิก ซึ่งทำให้โฆษณาอาจมีความเกี่ยวข้องกับท่านและความสนใจของท่านน้อยลง

นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อแสดงโฆษณาหรือวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา เราอาจแปลงที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของท่านให้เป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน และให้แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกเหล่านี้จับคู่ค่าที่ไม่ซ้ำกันนี้กับผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของพวกเขาหรือกับข้อมูลอื่น ๆ ที่พวกเขาอาจมีอยู่ การจับคู่นี้ช่วยให้เราสามารถส่งโฆษณาให้กับท่านและผู้อื่นบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ ท่านยังสามารถขอให้เราละเว้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะนี้โดยส่งอีเมลให้เราที่ thailandprivacy@estee.com

การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

^ top

ในการนำเสนอและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอน เก็บ หรือประมวลผลในประเทศนอกเหนือจากประเทศดั้งเดิมที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (เช่น สหรัฐอเมริกา) ประเทศเหล่านั้นอาจมิได้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับประเทศที่ท่านพำนักอาศัย และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายต่างประเทศที่บังคับใช้ได้ เมื่อเราทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวิธีการที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ เราจะปฏิบัติข้อกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการจัดให้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เช่น การตกลงทำสัญญาโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป หรือมาตรการอื่นใดที่สามารถบังคับใช้ได้ ดังนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือต้องการขอรับสำเนาสัญญาการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ (ซึ่งกำหนดโดยกฎหมาย) ท่านสามารถยื่นคำขอผ่านคำขอโดยส่งอีเมลให้เราที่ thailandprivacy@estee.com

เราคุ้มครองข้อมูลอย่างไร

^ top

เราคงไว้ซึ่งการป้องกันด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค และด้านกายภาพที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้ไว้ให้พ้นจากการถูกทำลาย การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึง การเปิดเผยหรือการใช้โดยเจตนา โดยผิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้ เราจึงจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นสำหรับพนักงานและ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตที่ต้องการเข้าถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของงานเท่านั้น

 

เราเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด

^ top

โดยทั่วไป เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าทีมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยเราใช้ปัจจัยต่าง ๆ ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • การต้องการทางการตลาดของท่านและวิธีการที่ท่านมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของเรา
 • ข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคล และ การที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจเกี่ยวข้องกับเราในลักษณะการปกป้องสิทธิของเรา (เช่น การจำกัดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสามารถที่บังคับใช้ได้)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นคำร้องขอโดยส่งอีเมลให้เราที่ thailandprivacy@estee.com

เราปฏิบัติต่อข้อมูลของเด็กอย่างไร 

^ top

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อบุคคลทั่วไปและไม่ได้มีเจตนาหรือมุ่งหมายแก่เด็ก

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

^ top

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงในแนวปฏิบัติงานด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เราจะประกาศบนเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สำคัญในเรื่องแนวทางปฏิบัติงานด้านความเป็นส่วนตัวของเรา รวมถึงการแจ้งข้อความไว้ที่ด้านบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อมีการปรับปรุงครั้งล่าสุด
ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงจะทำการขอความยินยอมจากท่านก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

^ top

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือ หน่วยงานหรือหลายหน่วยงานผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย มีดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับทุกแบรนด์บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด
195 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ติดต่อเราอย่างไร 

^ top

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากท่านประสงค์จะใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โดยการยื่นคำขอผ่านคำขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือส่งอีเมลให้เราที่ thailandprivacy@estee.com

หากเราต้องการหรือจำเป็นต้องติดต่อท่านเกี่ยวกับเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจดำเนินการดังกล่าวทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล หรือผ่านการประกาศบนเว็บไซต์ของเรา

Top